سیزدهمین نشست مجمع کارآفرینان ایران با وزارت اقتصاد

دومین نشست مجمع کارآفرینان ایران با جناب دکتر دژپسند وزیر اقتصاد
منتشر شده توسط پایش به روزرسانی شده در 7 ماه قبل
لینک کوتاه : https://eapl.ir/v/pT7p4f7